Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đảng ủy Bệnh việnVăn bản

Thông báo V/v kiểm tra, giám sát và báo cáo đảng viên vi phạm chính sách dân số

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2022/04/23.pdf” attachment_id=”4361″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *