Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số1598) Thông báo chào giá VTYT, HCXN, SPCĐ_20230704

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/07/1598-Thong-bao-chao-gia-VTYT-HCXN-SPCD_20230704_0001_compressed.pdf” attachment_id=”6635″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *