Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 65) Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm kim hút mẫu bệnh phẩm sử dụng cho máy huyết học tự động (Model: Unicel DxH600, Hãng: Beckman Coulter/Mỹ)

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2024/01/scan0003-6.pdf” attachment_id=”7556″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *