Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đánh giá chất lượngQuản lý chất lượng

(Số 621) V/v thông báo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/07/document-2023-07-10T140238.717.pdf” attachment_id=”6668″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *