Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 42) THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2024/01/42_20240123_0001.pdf” attachment_id=”7519″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *