Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

Số 393: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sửa chữa, hiệu chỉnh máy C- arm (Model: BV PULSERA, Hãng: Philips Healthcare/Hà Lan)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *