Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 2713) Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận báo giá đế tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tố chức lựa chọn nhà thầu mua sắm linh kiện, thay thế, sửa chữa cho hệ thống lọc nước RO tại khoa Hóa Sinh, phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023

scan0004

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *