Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 239) Mời chào giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2023

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/02/239-tb-chao-gia_20230202_0001.pdf” attachment_id=”5749″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *