Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 238) Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm khí oxy y tế hóa lỏng, phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *