Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 2136) Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm thuốc Phenobarbital 200mg/1ml; để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện năm 2023-2024

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/09/Thong-bao-moi-chao-gia-Phenobarbital.pdf” attachment_id=”6957″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *