Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
ĐÀO TẠO - NCKHĐào tạo, chỉ đạo tuyến

Số: 21/BVN – ĐT&CĐT V/v Công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành đào tạo khối ngành sức khoẻ

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2024/01/document-2024-01-11T144651.165.pdf” attachment_id=”7522″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *