Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 2060) Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thâu, làm cơ sở tô chức lựa chọn đơn vị kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật thiết bị y tế theo quy định tại khoản 10 Điều 70 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/08/Bao-gia-kiem-dinh-thiet-bi-Y-te_20230824_0001.pdf” attachment_id=”6932″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *