Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

Số 1963/BVN-TCCB V/v Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/08/document-2023-08-18T160659.422.pdf” attachment_id=”6904″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/08/TT-so-5-cua-Bo-Noi-vu-865.pdf” attachment_id=”6907″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/08/ND-so-48-cua-Chinh-phu-860.pdf” attachment_id=”6905″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/08/TT-so-4-cua-Bo-Noi-vu-313.pdf” attachment_id=”6906″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *