Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 1719) YÊU CẦU BÁO GIÁ Tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tố chức lựa chọn nhà thầu mua sắm pin cho dao lấy da (Humeca-D80/Hà Lan)

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/07/1719-Thong-bao-chao-gia-pin_20230719_0001.pdf” attachment_id=”6718″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *