Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 1701) Mời chào giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, cho máy cấy máu hiện vi khuẩn và nấm tự động (Bac T/ Alert 3D/Bio Merieux-Mỹ), đang bị hỏng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *