Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 1629) Mời chào giá vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2022/12/1629-Thu-moi-chao-gia-vat-tu-tieu-hao-phuc-vu-cong-tac-kham-benh-chua-benh-nam-2023-tai-Benh-vien-Nhi-Thanh-Hoa.pdf” attachment_id=”5626″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *