Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 1574) THÔNG BÁO Mời chào giá vật tư, hóa chất, phục vụ chuyên môn tai Bệnh viện năm 2023

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/06/1574-bg.pdf” attachment_id=”6612″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *