Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 1236) Mời chào giá đĩa Petri fi 12, Bình cầu 1000ml phục vụ vông tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện năm 2023

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/05/1236-Thong-bao-chao-gia-diawx-petri-fi-12-binh-cau-1000ml_20230525_0001.pdf” attachment_id=”6254″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *