Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 1011) Mời chào giá vật tư, hoá chất, phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện năm 2023

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/05/1011_20230505_0001.pdf” attachment_id=”6161″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *