Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 101) Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá đế tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Pin sử dụng tuơng thích cho máy khoan xương y tế (Hãng: Bojin/Trung Quốc), phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *