Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

(Số 02) THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Tài sản cộng vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2024/01/moithau.pdf” attachment_id=”7448″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *