Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

Quyết định Vv phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbvnhithanhhoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Filovepdf_merged-12.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *