Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

Quy định chỉnh sửa dữ liệu hồ sơ bệnh án trên phần mềm quản lý bệnh viện

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbvnhithanhhoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F52-Quy-dinh-chinh-sua-du-lieu-ho-so-benh-an-tren-phan-mem-quan-ly-benh-vien.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *