Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

Mời chào giá túi lấy mẫu hơi thở (làm xét nghiệm H.Pylori, sử dụng cho máy phân tích hơi thở 13C), phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh vieenhj Nhi Thanh Hóa năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *