Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
LỊCHLịch Công Tác Tuần

Lịch trực đội cấp cứu nhi khoa và ngoại viện tháng 02/2024

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2024/01/doi-cap-cuu_20240115_0001-da-gop-1.pdf” attachment_id=”7513″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *