Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đảng ủy Bệnh việnVăn bản

Kế hoạch đại hội chi bộ năm 2022 – 2025

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2022/05/Ke-hoach-DHCB-2022-2025.pdf” attachment_id=”4447″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *