Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đảng ủy Bệnh việnVăn bản

HƯỚNG DẪN Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/12/Huong-dan-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2023.pdf” attachment_id=”7364″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/12/VBdi.4801QDDUK.pdf” attachment_id=”7365″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/12/VBdi.4802QDDUK.pdf” attachment_id=”7366″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Download Tài liệu vbdi_12_HD_ĐUK

Download Tài liệu QĐ+4802.ĐUK+-+CÁ+NHÂNNHÂN

Download Tài liệu vbdi_4801_QĐ_ĐUK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *