Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

ĐẢNG BỘ

I. Lịch sử hình thành
Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 32/2007/QĐ-ĐU ngày 03/8/2007 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan dân chính Đảng Thanh Hoá.
Khi mới thành lập, Đảng bộ gồm 56 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ:
– Chi bộ Kế hoạch TH – Dược – Hồi sức cấp cứu
– Chi bộ Khám bệnh – Cận lâm sàng
– Chi bộ Gây mê hồi sức – Ngoại – Chống nhiễm khuẩn
– Chi bộ Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán
– Chi bộ Hô hấp – Tim thận khớp
– Chi bộ Tiêu hoá – Truyền nhiễm, thần kinh, da liễu – Liên chuyên khoa.
Đến tháng 7 năm 2010 cùng với sự lớn mạnh của bệnh viện, được sự cho phép của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá, từ 06 chi bộ được chia thành 17 chi bộ:
– Chi bộ Phòng khám – Nội TH
– Chi bộ Hồi sức cấp cứu
– Chi bộ Tổ chức hành chính
– Chi bộ Hô hấp
– Chi bộ Thần kinh – Đông y
– Chi bộ Vi sinh – Giải phẫu bệnh – Chống nhiễm khuẩn
– Chi bộ Sinh hoá huyết học – Chẩn đoán hình ảnh
– Chi bộ Dược

–Tin học
– Chi bộ Tiêu hoá
– Chi bộ Liên chuyên khoa
– Chi bộ Thận khớp máu
– Chi bộ Ngoại tổng hợp
– Chi bộ Ngoại chấn thương
– Chi bộ Gây mê hồi sức – tim mạch
– Chi bộ Tài chính kế toán
– Chi bộ Kế hoạch tổng hợp
– Chi bộ Truyền nhiễm da liễu
Đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 98 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 17 chi bộ.
II. Ban chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ
– Ban chấp hành Lâm thời Bệnh viện Nhi Thanh Hoá từ 4/2007 – 01/2008
– Đ/c Lê Văn Kế – Bí thư Đảng uỷ
– Đ/c Lê Tất Hải – Phó Bí thư ĐU
– Đ/c Hoàng Thị Kim Thanh – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Lê Khắc Dũng – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Tạ Văn Tùng – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Thị Vân – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Phạm Phước Sung – UV Ban Chấp hành
– Từ 01/2008 – 5/2010
– Đ/c Lê Văn Kế – Bí thư Đảng uỷ
– Đ/c Lê Tất Hải – Phó Bí thư ĐU
– Đ/c Hoàng Thị Kim Thanh – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Lê Khắc Dũng – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Tạ Văn Tùng – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Thị Vân – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Văn Hoà – UV Ban Chấp hành
– Tháng 5/2010, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiến hành Đại hội Lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu ra Ban chấp hành gồm các đồng chí:
– Đ/c Lê Văn Kế – Bí thư Đảng uỷ
– Đ/c Lê Tất Hải – Phó Bí thư ĐU
– Đ/c Lê Khắc Dũng – UV Ban Thường vụ
– Đ/c Hoàng Thị Kim Thanh – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Tạ Văn Tùng – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Viết Hải – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Văn Hoà – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Lê Văn Tráng – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Lê Văn Thuận – UV Ban Chấp hành
– Tháng 5/2015, Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiến hành Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu ra ban chấp hành hiện nay gồm 11 đồng chí:
– Đ/c Dương Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy
– Đ/c Lê Văn Tráng– Phó Bí thư ĐU
– Đ/c Nguyễn Viết Hải – UV Ban Thường vụ
– Đ/c Lê Thị Minh Châu – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Hà Hoàng Minh – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Trương Thị Hải – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Duy Trưởng – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Thị Vân – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Lê Văn Thuận – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Đỗ Ngọc Hoài – UV Ban Chấp hành
– Đ/c Nguyễn Hữu Thành – UV Ban Chấp hành
III. Những thành tích đã đạt được
Trong 5 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ Bệnh viện, có sự đồng tình và giúp đỡ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, dưới sự chỉ đạo về đường lối các chủ trương, Nghị quyết của Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh. Từ năm 2007 đến nay Đảng bộ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã đạt được những thành tích tập thể và cá nhân rất đáng tự hào.
Ba năm liền 2008, 2009, 2010 Bệnh viện được công nhận là Bệnh viện Xuất sắc toàn diện, liên tục được các cấp tặng các danh hiệu;
Năm 2008:
– UBND Tỉnh tặng cờ thi đua QĐ số:681/QĐ-UB ngày 9/3/2009
– Bộ Y tế tặng Bằng khen, QĐ số 229/QĐ-BYT ngày 02/02/2009
Năm 2009:
– Công an Tỉnh tăng Bằng khen, QĐ số: 51/QĐ-KT ngày 03/12/2009.
– Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh tặng Giấy khen, QĐ số: 415/QĐ-ĐU ngày 12/4/2010
– Bộ Y tế tặng Bằng khen, QĐ số: 600/QĐ-BYT ngày 12/02/2010
Năm 2010:
– UBND Tỉnh tặng Bằng khen, QĐ số: 1729/QĐ-UBND ngày 10/6/2010
– Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen
– Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, QĐ số: 1301/QĐ-TTg ngày 01/8/2011

Nguồn: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa