Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Đảng ủy Bệnh việnVăn bản

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thành Hoá lần thứ XX

[pdf id=3124]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *