Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật

Bảng giá dịch vụ kỹ thuậtVăn bản

THÔNG TƯ Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chỉ phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/12/Thong-tu-22-quy-dinh-gia-BHYT-thay-the-TT-39-13_compressed-compressed.pdf” attachment_id=”7342″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Read More
Bảng giá dịch vụ kỹ thuậtVăn bản

Thông tư số 13/2019/TT-BYT thay đổi bổ sung TT 39

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbvnhithanhhoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FPhu-luc-Thong-tu13-doi-tuong-TT-BHYTPLI.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbvnhithanhhoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FPhu-luc-Thong-tu13-doi-tuong-TT-BHYT.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbvnhithanhhoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FPhu-luc-Thong-tu13-doi-tuong-TT-BHYT_removed.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true

Read More