Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Văn bản

Thông báoVăn bản

Số 564: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá đế tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sửa chữa thay thế linh kiện cho máy xét nghiệm (Modcl: AU 680, hãng sx: Beckman Coulter/Mỹ); sửa chữa giường bệnh nhân; sửa chữa thiết bị chụp X-Quang tong hợp dùng trong y tế (Bàn chụp thuờng quy thuộc Hệ thống máy chụp x-quang tăng sáng truyền hình 2 bàn hai bóng điều khiển từ xa (số hóa))

Read More