Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Văn bản Dược

Thông tin DượcVăn bản Dược

THÔNG TƯ Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hoá dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2023/02/Thong-tu-20-.-dk-thanh-toan.pdf” attachment_id=”5851″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Read More