Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Văn Bản, Thông Báo

Cảnh giác dược Thông tin cảnh báo liên quan đến Ranitidin

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbvnhithanhhoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2Fcanh-giac-duoc.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *