Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 I. Tổ chức nhân sự
Tổng số cán bộ nhân viên:  27
–       Trưởng phòng: CNHC Lê Mạnh Hà
–       Phó Trưởng phòng: CNHC Nguyễn Văn Thành
Cơ cấu tổ chức
– 02 Lãnh đạo phòng
– 01 Cán bộ cung ứng vật tư
– 01 Cán bộ phụ trách Xây dựng cơ bản
– 01 Thủ kho kiêm tạp vụ
– 01 Văn Thư
– Các tổ chuyên môn
+ Tổ bảo vệ:        14 người
+ Tổ điện nước:   03 người
+ Tổ lái xe:          04 người

II. Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính
– Tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính bao gồm: Quản lý công tác văn thư, lưu trữ bảo quản tài liệu, con dấu, công văn đi, đến, tiếp nhận thư từ, báo chí, tiếp khách, trang trí, tổ chức sự kiện, hội nghị.
– Lập kế hoạch, dự trù, mua sắm, cung cấp vật tư tiêu hao sinh hoạt. Tài sản cố định quản lý kiểm tra kho tàng gọn gàng ngăn nắp và an toàn.
– Quản lý kiểm tra tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị phương tiện định kỳ thay thế và sửa chữa.
– Bảo đảm công tác vệ sinh xanh sạch đẹp.
– Thực hiện công tác vận chuyển xe cộ trong và ngoài bệnh viện an toàn và tiết kiệm.
– Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cơ quan phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối người và tài sản.
– Thực hiện đảm bảo công tác ổn định mạng điện nước an toàn, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu khám chữa bệnh cũng như phục vụ công tác quản lý của bệnh viện.