Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Giới thiệu chung
Phòng Công nghệ thông tin tiền thân là bộ phận Tin học trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2010, theo Quyết định số 327/2010/QĐ-BVN ngày 11/11/2010 của Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Về nhân sự hiện tại phòng Công nghệ thông tin có 09 cán bộ viên chức, trong đó 06 có trình độ đại học.
Trưởng phòng: CN Lê Sỹ Thảo
Phó trưởng phòng: KS Nguyễn Thị Tâm

II. Chức năng nhiệm vụ
– Chức năng của phòng: Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.
– Nhiệm vụ của phòng:
– Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt;
– Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
– Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;
– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;
– Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;
– Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.
III. Thành tích đạt được
– Xây dựng, vận hành và bảo trì thường xuyên cho hệ thống mạng LAN toàn bệnh viện với trên 100 máy trạm kết nối và 60 máy in chia sẻ;
– Quản trị các máy chủ lưu trữ dữ liệu, máy chủ quản lý truy cập internet,…
– Triển khai thành công hệ thống phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện
– Quản lý truy cập internet tại các khoa phòng được quyền truy cập
– Quản trị tốt trang thông tin điện tử của bệnh viện;
– Đào tạo kiến thức tin học cơ bản cho cán bộ viên chức trong bệnh viện
– Duy trì hoạt động tốt các trang thiết bị khác như: Máy photocopy, máy Fax, máy chiếu, access point, hệ thống tổng đài và các máy điện thoại nội bộ…
IV. Định hướng phát triển trong thời gian tới
– Triển khai tích hợp phân hệ Trả kết quả xét nghiệm tự động vào phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện
– Phối hợp cùng Vụ Khoa học và đào tạo Bộ y tế triển khai dự án Bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám chữa bệnh
– Phối hợp cùng Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ y tế triển khai dự án Xây dựng dịch vụ tư vấn y tế, khám, chữa bệnh từ xa qua mạng.

pikashow apk download

Snaptube APK

Ativador Windows 11 gratis crackedo