Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

KHOA MẮT

  1. Khái quát lịch sử phát triển

          – Khoa Mắt  Được thành lập từ ngày 17/10/2012 được tách ra từ Khoa Liên chuyên khoa

         – Địa điểm hiện nay: Tầng 11 nhà D Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

          Số nhà 724 đường Quang Trung 3 phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa

        – Kế hoạch:

                 + Kê hoạch 20 giường bệnh, thực kê 33 giường bệnh

                + 08 phòng bệnh nhân: 07 phòng điều trị , 1 phòng cấp cứu,1 phòng tiêm truyền, 1phòng tập nhược thị,1 phòng thủ thuật.

  1. Cơ cấu tổ chức nhân sự

        – Tập thể khoa hiện có 15 cán bộ công nhân viên, bao gồm:

        Tổng BS trong khoa có 05

            Bs CKI: 02

            Bác sĩ: 03

            ĐDV đại học: 01

            ĐDV cao đẳng: 09

            Hộ lý: 0

     – Ban lãnh đạo khoa :

          + Trưởng khoa: BSCKI: Hoàng Hoa Quỳnh

       Bí thư chi bộ khoa Mắt

          + ĐD trưởng: Nguyễn Thị Thuận

          + Tổ trưởng tổ công đoàn : Nguyễn Thị Thuận

          + Bí thư đoàn thanh niên : Nguyễn Châu Linh

  1. Chức năng nhiệm vụ

         –  Tiếp nhận điều trị các bệnh nhân về mắt và các bệnh kèm theo của trẻ.

       – Đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chuyên khoa về mắt cho cán bộ nhân viên Bệnh viện, tuyến dưới với các trường Đại học, cao đẳng.

        – Chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn lĩnh vực bệnh nhân chuyên khoa cho tuyến dưới

        – Tham gia nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn

        – Xây dựng kế hoạch, nâng cao cải tiến kỹ thuật, trình độ chuyên môn

       – Tham gia phòng chống dịch bệnh, thảm họa, thiên tai

  1. Một số kỷ thuật đạt được

         – Phẫu thuật quặm

        – Phẫu thuật sụp mi

        – Phẫu thuật u mi

        – Phẫu thuật lác

       – Khám và điều trị rop (kỷ thuật mới hiện đang triển khai tiêm AVATAR)

      – Các thủ thật bơm thông lệ đạo

      – Kỷ thuật chấn thương phức tạp

      – Điều trị chăm sóc các bệnh tật khúc xạ.

     – Tập nhược thị bằng máy sysnotropho

     ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

       Cán bộ nhân viên khoa Mắt không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận các khoa công nghệ hiện đại, trong những lĩnh vực mới, chuyên sâu, đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực tại khoa, chuyển giao kỷ thuật chuyên sâu cho các cơ sở y tế tuyến dưới, luôn là đại chỉ tin cậy đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người daantrong giai đoạn mới.

      Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn thì phải luôn quan tâm đến quyền lợi của người bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh với mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm” đặt chất lượng dịch vụ y tế lên hàng đầu phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực cho phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị theo hướng hiện đại, thân thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao được  nhân dân tin cây.