Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

I. Lịch sử phát triển
Bộ phận Giải Phẫu Bệnh được triển khai hoạt động ngay trong những ngày đầu thành lập Bệnh viện Nhi Thanh Hoá. Ban đầu thuộc khối Cận Lâm Sàng chung.
Đến tháng 09/2008 thành lập khoa Vi sinh – Giải phẫu bệnh.
Đến tháng 10/2010 khoa Giải phẫu bệnh được thành lập.
II. Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Nhân lực khoa có 4 cán bộ nhân viên:
– 01 Bác sỹ định hướng chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh
– 03 Kỹ thuật viên xét nghiệm
III. Chức năng nhiệm vụ
– Xét nghiệm chẩn đoán sinh thiết tế bào học.
– Chẩn đoán sinh thiết mô bệnh học.
– Nghiên cứu khoa học.
– Chỉ đạo tuyến.
– Đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm GPB.
IV. Một số kết quả đạt được
Chọc hút sinh thiết tế bào học: Khoa GPB đã áp dụng xét nghiệm chọc hút sinh thiết tế bào học bằng kim nhỏ đã chẩn đoán được các bệnh lý
– Bệnh Lao hạch ở trẻ em.
– Bệnh u lympho Hodgkin.
– U lympho non – Hodgkin.
– U mạch máu.
– U phần mềm trên cơ thể (u mỡ, u nhú…).
Chẩn đoán sinh thiết mô bệnh học:
– Khoa đã áp dụng LABO đồng bộ tiêu chuẩn Châu Âu.
Các bệnh lý thường gặp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá:
– U nguyên bào thần kinh ác tính (Neuroblastoma).
– U nguyên bào thận ác tính (Nephroblastoma).
– U lympho nguyên bào lympho (Lymphoblastic lymphoma).
– U nguyên bào gan (Hepatoblastoma).
– Sacoma phôi không biệt hoá (Anaplastic embryonal sarcoma) …
– Teratoma buồng trứng (u quái).
– Teratoma tinh hoàn.
– U tuyến giáp …
V. Định hướng phát triển những năm tiếp theo
– Phát triển những kỹ thuật mới, hiện đại, chuyên sâu như:
– Hoá mô miễn dịch
– Nhuộm P.A.S
– Kỹ thuật cắt lạnh, sinh thiết tức thì.
– Tiếp tục tham gia công tác Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.
– Thực hiện chỉ đạo tuyến tại các Bệnh viện tuyến dưới.
– Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.