BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2020

BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2020

Bạo lực với phụ nữ và trẻ em vẫn là một trong những vi phạm về quyền con người phổ biến nhất trên thế giới hiện nay và những tác động tiêu cực của bạo lực gây ra đối với những nạn nhân, gia đình và cộng đồng là vô cùng to lớn. Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2010 cho thấy 58% phụ nữ đã từng kết hôn đã phải trải qua ít nhất một trong ba hình thức bạo lực (thể chất, tình dục hoặc tinh thần) trong đời. Khoảng 50% nạn nhân đã không nói cho ai biết về hành vi bạo lực mà họ phải chịu đựng và 87% không tìm kiếm bất cứ sự trợ giúp nào từ các dịch vụ công.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 năm nay với ý nghĩa là một chiến dịch truyền thông cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia chủ động, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân.

Với đặc thù ngành Y tế, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tỉ lệ cán bộ công nhân viên là nữ chiếm đến gần 70% tổng số lượng CBNV toàn viện. Trong những năm vừa qua được sự quan tâm của các cấp ban ngành, các đoàn thể, tổ chức, Ban lãnh đạo Bệnh viện, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã không ngừng nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới, lên án đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

          Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thường xuyên tuyên truyền đến về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản pháp luật liên quan khác. Qua đó, góp phần xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và giáo dục phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Hưởng ứng Tháng hành động vì phụ nữ năm nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  đã triển khai kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Vận động cán bộ, viên chức, người lao động chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữa và trẻ em không chỉ đối với CBNV Bệnh viện mà còn đối với các bệnh nhi đang khám chữa bệnh tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng tiến hành biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2020 nói riêng.

Thông qua Tháng hành động này, hy vọng các thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng cho tất cả mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *