BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA HƯỞNG ỨNG “NGÀY AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THẾ GIỚI 17/9/2022

   Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới là một trong những Ngày Sức khỏe cộng đồng toàn cầu của WHO, khởi đầu vào năm 2019 được Đại hội đồng Y tế Thế Giới lần thứ 72 thông qua tại nghị quyết WHA72.6: “Hành động toàn cầu về an toàn người bệnh”.

     Mục tiêu của Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới là nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng, nâng cao hiểu biết trên phạm vi toàn cầu và hướng tới sự đoàn kết hành động của các quốc gia thành viên để thúc đẩy an toàn và giảm thiểu tổn hại cho người bệnh.
Hưởng ứng “Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới” Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tổ chức các buổi tập huấn về Sử dụng thuốc an toàn trong cơ sở y tế, tập huấn Thông tư 43/2018/TT – BYT về Phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Chiều ngày 24/8/2022, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức tập huấn Thông tư 43/2018/TT-BYT về phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. BSCKII Nguyễn Viết Hải – PGĐ Bệnh viện chủ trì hội nghị, với sự tham gia của các trưởng khoa, phòng và điều dưỡng trưởng các khoa trong bệnh viện.
Giảng viên buổi tập huấn là Ths.Bs Phạm Thị Phương – Trưởng phòng QLCL đã truyền đạt các nội dung về sự cố y khoa như: khái niệm, phân loại về nguy cơ, vai trò của người báo cáo và quy trình báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.
Sau buổi tập huấn BSCKII Nguyễn Viết Hải – PGĐ Bệnh viện nâng cao tinh thần tự nguyện báo cáo khi có sự cố xảy ra để tổng hợp và rút kinh ngiệm trong toàn bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *