Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông tin DượcVăn bản Dược

BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC 02.2023

[pdfjs-viewer url=”https://bvnhithanhhoa.com/wp-content/uploads/2024/01/BAN-TIN-THONG-TIN-THUOC-SO-02.2023.pdf” attachment_id=”7462″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *