Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Thông báoVăn bản

25 thống nhất ghi số lưu trữ vào hồ sơ bệnh án

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbvnhithanhhoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F25-thong-nhat-ghi-so-luu-tru-vao-ho-so-benh-an.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *